×
Your cart is empty.

Ďakujeme

Vedenie nemocnice Svet zdravia, a. s., Spišská Nová Ves chce vyjadriť poďakovanie za Vašu nezištnú pomoc pre personál. Úprimne ďakujeme spoločnosti Melina za nezištnú pomoc v tejto neľahkej situácii pre slovenské zdravotníctvo.