×
Your cart is empty.

Ďakujeme

Situácia počas Korony na Slovensku spočiatku nebola jednoduchá. Snažili sme sa preto svojou “troškou” prispieť k jej zmierneniu a naša pomoc smerovala do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Pomoc vo forme našich produktov pre silu a pevné zdravie smerovala pre našich zdravotníkov v prvej línii. Ďakujeme!

Situácia počas Korony na Slovensku spočiatku nebola jednoduchá. Snažili sme sa preto svojou “troškou” prispieť k jej zmierneniu a naša pomoc smerovala do Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. Pomoc vo forme našich produktov pre silu a pevné zdravie smerovala pre našich zdravotníkov v prvej línii. Ďakujeme!

Vedenie nemocnice Svet zdravia, a. s., Spišská Nová Ves chce vyjadriť poďakovanie za Vašu nezištnú pomoc pre personál. Úprimne ďakujeme spoločnosti Melina za nezištnú pomoc v tejto neľahkej situácii pre slovenské zdravotníctvo.